- เอียงหูของเจ้าและฟังถ้อยคำของปราชญ์ และเอาใจใส่ความรู้ของเรา (สภษ 22:17) - จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น (สภษ 22:6) - เป็นการถูกต้องที่จะเอาใจใส่ทำดีอยู่ตลอดเวลา (กท 4:18) - รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม และรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ (ฟป 4:12) - อย่าโต้แย้งกับผู้ใดอย่างไร้เหตุผล ในเมื่อเขามิได้ทำอันตรายอย่างใดแก่เจ้า (สภษ 3:30) - ทางของคนที่มีกรรมชั่วนั้นคด แต่ความประพฤติของผู้บริสุทธิ์นั้นถูกต้อง (สภษ 21:8) - จงบังคับลิ้นไม่กล่าวความชั่ว จงบังคับริมฝีปากไม่กล่าวคำหลอกลวง (1ปต 3:10) - จงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์ก็จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลายจงชำระมือให้สะอาด คนใจโลเลทั้งหลายจงทำใจให้บริสุทธิ์เถิด (ยก 4:8) - เป็นการถูกต้องที่จะเอาใจใส่ทำดีอยู่ตลอดเวลา (กท 4:18) - จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง (สภษ 3:5)
    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 
นักเรียนของโรงเรียนเซนต์แมรี่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย  และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติ PAMA  THAILAND ผู้เข้าแข่งขัน
กว่า 1,300 คน
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
นิทรรศการ Project Approch
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง
เว็บสำเร็จรูป
×